โรคและอวัยวะ

รวมเรื่องเกี่ยวกับโรคและอวัยวะต่างๆ

*หมายเหตุ ข้อมูลแบบwiki สามารถปรับเปลี่ยนได้*
update 22/07/2010 โซนต่างๆ ที่กำลังปรับปรุง

โซนที่สร้างเสร็จแล้วจะมีลิงค์เข้าไปได้ครับ

โรค

โรคมะเร็ง

โรคระบบประสาท

โรคเอดส์และโรคติดเชื้อ

ดูแลรักษาตนเอง

การดูแลตนเองสำหรับโรคที่พบบ่อย


การตรวจสุขภาพ

ข้อเท็จจริงการแพทย์

โซนสำหรับแพทย์

life in clinic

โรคภูมิแพ้

โรคเบาหวาน

โรคหัวใจ

โรคอ้วน

โรคไต

โรคกระดูกและข้อ

โรคตับ

โรคทางเดินอาหาร

สุขภาพ

  • woman
  • คนชรา
  • เด็ก
  • วัยรุ่น
  • ตรวจสุขภาพ
  • เพศศึกษา

อวัยวะ

ยา

สมุนไพร

About the Author