สถิติการตายของคนไทย และมะเร็งปากมดลูก 1
วัน อังคาร 21 ม.ค. 03 @ 11:23
หัวข้อ: selfcare


สาเหตุการตายของคนไทยสิบอันดับแรก จากข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2540 พบว่า มีสาเหตุจาก โรคระบบไหลเวียนเลือด มาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคระบบหายใจ โรคติดเชื้อ โรคเลือดและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งมาเป็นอันดับ 6 โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบประสาท โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ โรคต่อมไร้ท่อโภชนาการเป็นอันดับที่ สิบ


เมื่อดูตามเพศ พบว่า ในผู้หญิง โรคมะเร็ง มาเป็นอันดับสอง รองจากโรคระบบไหลเวียนเลือดหัวใจ อุบัติเหตุตกมาอยู่ที่อันดับสาม

มะเร็งที่มีอัตราตายมากสุดคือ มะเร็งตับ ทั้งในชายและหญิง รองลงมาคือมะเร็งปอด ส่วนอันดับสาม ในชายคือ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ของหญิงคือ มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตาย 324 คน ต่อประชากร 100000 คนต่อปี

บทความนี้มาจาก สุขภาพ thaihealth ข่าว โรค ลดความอ้วน
http://www.thaihealth.net/h

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.thaihealth.net/h/article20.html