• RSS Feed
  • RSS Feed
  • Twitter
health ads
คุณกำลังอยู่ที่ โซน:สุขภาพ:>> หน้าหลัก>>ข่าวสุขภาพ>> family >> พ่อ แม่ กับการพัฒนาชีวิตลูก ..วันพ่อ จากใจ ไทยเฮลท์Bookmark เก็บหน้านี้ไว้
หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน   Set to your default home page! -คลิกให้เราเป็นเวปแรกของคุณ- ที่นี่ !

PostHeaderIcon สุขภาพในมือคุณ: พ่อ แม่ กับการพัฒนาชีวิตลูก ..วันพ่อ จากใจ ไทยเฮลท์

...จะมีอะไรดีเท่ากับการที่ได้สุขใจและอบอุ่น ในครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก...ฉันยังจำได้ดีถึงความรู้สึกที่ได้รับ...พ่อ คือคนที่คอยสอน คอยดุ คอยเตือนและช่วยเหลือฉันอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา...เป็นต้นไม้ใหญ่ให้ฉันได้พักพิง...แม้ตอนนี้ฉันจะได้เป็นพ่อคน ก็ยังระลึกถึงความหลังไม่เสื่อมคลาย

...แม้วันนี้ ในบางครั้ง ฉันอดคิดไม่ได้ว่า จะเป็นพ่อที่ดีสักครึ่งหนึ่งของพ่อแม่ของฉันหรือไม่...

สำหรับพ่อแม่ ...การพัฒนาการของลูก เกิดจากความรักความอบอุ่นของครอบครัว เรามาดูบทความชิ้นนี้ ซึ่งขอขอบพระคุณบทความจากมหาวิทยาลัยมหิดล

พ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูลูก มีวิธีการอย่างไร ?


ให้ความรักอย่างเพียงพอ
ความรักความสนใจที่จริงใจก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ
-เด็กได้รับรู้และรู้สึกว่าตนเป็นที่รัก ย่อมอยากแสดงความดีให้พ่อแม่เห็น เป็นการตอบแทน
- ให้ความรักอย่างสม่ำเสมอและปราศจากเงื่อนไขในทุกโอกาส
ฝึกวินัยให้ลูกด้วยความรัก
- เด็กจะพัฒนาวินัยของตนเองได้เมื่อ
1. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
2. รู้ว่าอะไรถูก-อะไรผิด
3. มีทางเลือกในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
พ่อแม่ช่วยส่งเสริมปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้ได้โดย
- พ่อแม่มีความสม่ำเสมอ อดทน และควบคุมอารมณ์ตนเองได้
- สื่อความหมายกับลูกให้ชัดเจน ปากกับใจตรงกัน
- ทำความเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กว่ามีความหมายอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ให้ความมั่นใจ ใส่ใจพฤติกรรมที่ถูกต้อง มากกว่าการจับจ้องพฤติกรรมที่ พ่อแม่ยังไม่พอใจ
- ชมเชยสิ่งที่ดีของเขา
- สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในบ้านให้สามารถเล่นรื้อค้นได้อย่างปลอดภัย
- ตั้งกฏเกณฑ์ที่เข้าใจง่าย บอกให้รู้ว่าอะไรที่พ่อแม่ต้องการให้ทำ และอะไรที่ ไม่ต้องการให้ทำ
- สถานการณ์บางขณะในบ้าน เช่น พี่น้องทะเลาะกัน อาจนำไปสู่การเกิดอารมณ์รุนแรง พ่อแม่ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลม รู้จังหวะที่จะเข้าไปจัดการอย่างเหมาะสม
มีเวลาให้กับครอบครัว
- พ่อแม่ควรมีเวลาเล่นกับลูก โดยเน้นความสนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์ที่ดี
มากกว่าการควบคุม สั่งสอน หรือการเรียน
สนใจและให้ความสำคัญต่อคู่สมรสของตนเอง
- พ่อแม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อน เพราะความรัก ความนับถือ
ความศรัทธาของพ่อแม่จะก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจภายในครอบครัว
สอนทักษะในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้แก่เด็ก
- อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เขาใช้ไปแล้วนั้น ไม่เหมาะสม-
อย่างไรบ้าง และแนะวิธีที่เหมาะสมกว่าเพื่อว่าเขาจะใด้นำไปใช้
ในคราวหน้า
- สำหรับเด็กเล็กให้แนะนำตรง ๆ ว่าถ้าพบปัญหานี้ควรทำอย่างไร
- สำหรับเด็กโตที่รู้จักคิดเองได้ พ่อแม่อาจตั้งคำถามให้เด็กคิดว่าจะแก้ปัญหา
อย่างไร แล้วจึงเสนอวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้
พัฒนาความเคารพนัถือซึ่งกันและกัน
พ่อแม่ควรทำตัวให้เป็นที่เคารพนับถือของลูก เช่น
- แสดงกิริยาวาจาสุภาพกับลูก
- รู้จักขอโทษเมื่อพ่อแม่เป็นฝ่ายผิด
- สนใจกิจกรรมที่ลูกทำด้วยความจริงใจ
- แสดงความซื่อสัตย์ รักษาสัญญาให้ลูกเห็น
- แสดงความไว้วางใจรับฟังการตัดสินใจของลูก
- ไม่แสดงความชื่นชมหรือเข้าข้างลูกคนใดเป็นพิเศษ
ตั้งใจรับฟังลูกอย่างจริงจัง จริงใจ
พ่อแม่ที่ "ได้ยิน" ลูก จะรับรู้และเข้าใจว่าลูกกำลังจะบอกอะไร
สนับสนุนให้แสดงความรู้สึกที่ดีและไม่ดีออกมาได้
ให้คำแนะนำเชิงเสนอแนะ
ใช้คำพูดสั้น ๆ ได้ใจความ ดีกว่าการอธิบายหรือเทศนายืดยาว
เปิดโอกาสให้คิดด้วยตนเองก่อน แล้วจึงเสนอแนะวิธีการของพ่อแม่ภายหลัง
กระตุ้นให้ลูกเป็นอิสระทีละน้อย
เด็กเล็กควรมีเสรีภาพและรู้จักเลือกตัดสินใจในเรื่องเล็กน้อย
เมื่อโตขึ้นก็ค่อยขยายให้รู้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับ
ตั้งความหวังให้อยู่ในโลกของความเป็นจริง
มีผู้กล่าวไว้ว่า
"อย่าหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดีตลอดเวลา
การเลี้ยงลูกมิใช่เป็นงานที่ง่ายเหมือนปลอกกล้วย

มันเป็นงานที่เต็มไปด้วยความระทมทุกข์และเจ็บปวดหัวใจ
แต่มันก็เต็มไปด้วยความสุขอย่างท่วมท้น และคุ้มค่าได้เช่นกัน"
พ่อแม่ทุกคนล้วนคาดหวังความสำเร็จของการเลี้ยงดูลูกของตนทั้งสิ้น
แต่ความคาดหวังต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง


จัดทำโดยศูนย์สุขวิทยาจิต
75/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
โทร 2461195
คะแนนเฉลี่ย: 4.16
จำนวนผู้ลงคะแนน: 61


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:
สุดยอด  ดีมาก  ดี
ธรรมดา  แย่


592-3ข้อมูลเพิ่มเติม
· วิกซ์ วาโปรับ(vicks vaporub) อาจเป็นอันตรายในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี(14862)
· การศึกษา พบลูกคนแรก IQ ดีกว่าลูกคนถัดไป!และวิธีเพิ่ม IQลูกๆ(11120)
· พ่อ แม่ กับการพัฒนาชีวิตลูก ..วันพ่อ จากใจ ไทยเฮลท์(16586)
· การศึกษาพบว่า แม่ที่ทำงานกะกลางคืนหรือเปลี่ยนกะบ่อย จะทำให้ลูกมีพัฒนาการช้า!(9239)
· ถ้าพ่อมีสุขภาพจิตดีช่วยป้องกันลูกจากสุขภาพจิตที่แย่จากแม่(6860)

ดูหัวข้อทั้งหมด=>

 ชื่นชอบเนื้อหาสุขภาพของเรา กรุณาโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับ!