ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI acute febrile illness

Share

ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI Acute Febrile Illness

ภาวะไข้ Fever

จุดเริ่มต้นของการวัดไข้ในคนไม่แน่ชัด แต่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือ 1-2ศตวรรษก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งปี 1868 จึงมีการระบุอุณหภูมิคนปกติที่ 37 องศาเซลเซียส

คำจำกัดความของไข้ คือ มีอุณหภูมิร่างกายเช้า ที่มากกว่า  37.2 c (98.9 F) และอุณหภูมิช่วงเย็น มากกว่า 37.7 c(99.9 F)

ภาวะไข้เฉียบพลัน Acute Febrile illness

หมายถึงภาวะไข้ ที่ยังไม่ระบุสาเหตุ ที่เกิดในช่วง 1-2 สัปดาห์  มีได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 1. ภาวะที่ไม่ใช่การติดเชื้อ เช่น
  1. เส้นเลือดอุดตัน deep venous thrombosis
  2. pulmonary embolism
  3. alcohol or drug withdrawal
  4. post op fever ไข้หลังผ่าตัด
  5. ไข้จากยา drug fever
  6. ก้อนเนื้องอก มะเร็ง
  7. ตับแข็ง
  8. การได้รับเลือด
  9. ตับอ่อน ถุงน้ำดี หรือลำไส้อักเสบแบบไม่ติดเชื้อ
  10. ข้ออักเสบจากเก๊าท์
  11. เส้นเลือดอุดตันในสมอง เลือดออกในสมอง
  12. อื่นๆ
 2. มีการติดเชื้อในร่างกาย
  1. ติดเชื้อเฉพาะที่ จะมีอาการบ่งถึงการติดเชื้ออวัยวะนั้นๆ เช่น เจ็บคอ ไอ ปวดท้อง ถ่ายเหลว ฯลฯ
  2. ติดเชื้อหลายตำแหน่ง
  3. ติดเชื้อหลายระบบ แต่อาจไม่เจอเชื้อก่อโรค เช่น ไข้ฉี่หนู ไข้รากสาด ไวรัสต่างๆที่อาการเป็นแบบทั่วร่างกาย

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาพบคนไข้ ที่ต้องระบุ

 • ภาวะภูมิคุ้มกันคนไข้ ถ้ามีเอดส์ เบาหวาน เชื้ออาจต้องดูครอบคลุมกว้างและเจาะจงกว่า
 • ระยะฟักตัวของโรค
 • ถิ่นที่อยู่ และประวัติการเดินทาง
 • พิจารณาตามสถิติ ถิ่นที่อยู่ ช่วงเวลา ประวัติสัมผัสโรค
 • การตรวจร่างกาย
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Author Profile

CK
CKCK thaihealth
2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2539 วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
เป็นคนชอบขีดเขียน ชอบท้าทาย ทำงานเป็นหมอดีๆไม่ชอบ ชอบเป็น journalist /