วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2560 influenza vaccine 2017

เป็นเรื่องปกติทุกปลายปี องค์การอนามัยโลก ประกาศสายพันธ์สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของปีหน้าคือ 2560 แล้วครับ trivalent vaccine 2017

WHO ประชุมใหญ่ที่เจนีวา เมื่อเดือนกันยายน 2559 ประกาศสายพันธ์สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประเทศในแถบซีกใต้ (รวมไทย) สำหรับปีหน้าคือ 2560 โดยสายพันธ์ที่คัดมาสำหรับปีหน้า จะประกอบด้วย
A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09- likevirus;
A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-likevirus;
B/Brisbane/60/2008-like virus.
จะเห็นว่า เมื่อเทียบกับตัวของปีปัจจุบัน จะมีองค์ประกอบที่เปลี่ยนไปจากเดิม 1 สายพันธ์คือ จากเดิม A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 มาเป็น A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 เนื่องจากเมื่อนำเชื้อทั้งสองสายพันธ์มาทำการทดสอบกับซีรัมของคนในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับวัคซีนรุ่นเก่า พบว่า ปฏิกิริยา ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสายพันธ์ครับ

สำหรับท่านที่ต้องการจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรุณาระบุกับแพทย์เสมอว่าต้องใช้แบบ สาม หรือ สี่ สายพันธ์ ของปี 2560 โดยราคาจะอยู่ที่เฉลี่ย ประมาณ 800 บาทครับ