วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขั้วโลกใต้ 2560

Share

องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน และสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับจากสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่าย

เพื่อนําไปใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สําหรับประเทศทางซีกโลกใต้ ซึ่งขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้แจ้งมายังศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วว่า สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ถูกคัดเลือกมาใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจํา ปี 2560 สําหรับประเทศทางซีกโลกใต้ประกอบด้วย
It is recommended that trivalent vaccines for use in the 2017 influenza
season
(southern hemisphere winter) contain the following:
– an A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09- likevirus;
– an A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-likevirus;
– a B/Brisbane/60/2008-like virus.
It is recommended that quadrivalent vaccines containing two influenza B
viruses contain the abovethreevirusesanda B/Phuket/3073/2013 virus

จะเห็นว่าสายพันธุ์วัคซีนทางซีกโลกใต้ที่ประกาศใช้ในปีหน้า มีองค์ประกอบของสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เปลี่ยนไปจากเดิม 1 ใน 3 ชนิดคือสายพันธุ์ A/(H1N1)pdm09 เปลี่ยนจากA/California/7/2009 (H1N1)pdm09 มาเป็น A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09(clade 6 B.1)

More

B4357839 A881 4143 AC74 AB2C5A6A1896
นี่น่าจะเป็นข่าวดี นักวิจัยพบว่า คนที่แม้ตรวจภูมิ(Anyibody)ต่อโควิด เป็นผลลบ แต่ ...
...
schoolcovid
แนวทางปฏิบัติ ในสถานศึกษา และในโรงเรียนต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โค ...
...
Screen Shot 2563 06 28 at 09.19.56
มาแล้วครับ ที่คนไทยรอคอย ผลสำรวจแอนติบอดี้(การเคยได้ติดเชื้อ) ไวรัส โคโรน่า โควิ ...
...