วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2017 (ปี 2560 – 2561)อัพเดต ซีกโลกเหนือ

Share

องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน

และสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับจากสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อนำไปใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ

ซึ่งขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้แจ้งมายังศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วว่า สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ถูกคัดเลือกมาใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2560-2561 สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ ประกอบด้วย

– an A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09- likevirus;
– an A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-likevirus;
– a B/Brisbane/60/2008-like virus.

เห็นได้ว่าองค์ประกอบของสายพันธุ์วัคซีนตรงกับสายพันธุ์วัคซีนที่ประกาศใช้ทางซีกโลกใต้ไปเมื่อ กันยายน 2559 แต่อย่างไรก็ตามหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศสายพันธุ์วัคซีนทางซีกโลกเหนือแล้ว อีกประมาณ 6 เดือนวัคซีนจึงจะมีวางจำหน่าย เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องใช้เวลาในการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัย ดังนั้นประเทศต่างๆจะนำเข้าวัคซีนทางซีกโลกเหนือได้ราวเดือนกันยายน 2560 ในปีนี้ประเทศไทยสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง สอง แบบ แต่หากจะนำเข้าวัคซีนเพื่อใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มักระบาดมากในช่วงฤดูฝน จึงควรเลือกใช้วัคซีนทางซีกโลกใต้ที่จะนำเข้ามาก่อนราว เดือนเมษายน นี้

Author Profile

CK
CKCK thaihealth
2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539 วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ดูแลและสังเกตอาการป่วยของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หลังปีนี้พบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก รวมเกือบ 5 หมื่นรายแล้ว และเสียชีวิต 3 ราย โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา และแจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับ ...
Read More
มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อ เอชพีวี (HPV human papilloma virus) เรื้อรังกระตุ้นการสร้างเซลผิดปกติ และกลายเป็นมะเร็ง ปัจจุบันเราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน เอชพีวี ซึ่งจะได้ผลดีถ้าฉีดตั้งแต่อายุน้อย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปสช.จึงเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพื่อฉีดฟรี ให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ ป 5 ในปี 2560 ...
Read More
องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน และสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับจากสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่าย ...
Read More
องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน และสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับจากสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อนำไปใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ ซึ่งขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้แจ้งมายังศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วว่า สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ถูกคัดเลือกมาใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2560-2561 สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ ประกอบด้วย – an ...
Read More