ผลวิจัยพบความผิดปกติของสมองในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

Share

โรคสมาธิสั้น หรือ ADHD attention deficit and hyperactivity disorder แต่ก่อน เชื่อกันว่า เกิดจากการเลี้ยงดู วัคซีน หรือหาสาเหตุไม่พบ

การศึกษาล่าสุด จากการสแกนสมองของผู้ป่วย จำนวน 1700 ราย เทียบกับคนปกติ 1500 ราย อายุ 4-63 ปีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมากสุดที่ศึกษา โรคนี้ โดยหนึ่งในผู้ทำการศึกษา Martin Hoogman กล่าวว่า จะช่วยในการเข้าใจโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น โดยการศึกษาพบว่า มีบริเวณของสมอง 5 บริเวณ ที่มีขนาดเล็กกว่าคนปกติ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กๆ และยังพบขนาดของสมองบางส่วนที่เล็กลงนี้ สัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าด้วย

ความแตกต่างเล็กน้อยมาก แต่ก็สามารถตรวจพบได้ โดยเฉพาะในเด็กอายุน้อย และช่วยยืนยันคำกล่าวที่ว่า โรคสมาธิสั้น และอยู่ไม่สุข มีความผิดปกติทางสมอง หรือเป็นโรคที่มีความผิดปกติในเนื้อสมอง

การศึกษานี้ ตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet Psychiatry , 15 Feb 2017

Author Profile

CK
CKCK thaihealth
2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2539 วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
เป็นคนชอบขีดเขียน ชอบท้าทาย ทำงานเป็นหมอดีๆไม่ชอบ ชอบเป็น journalist /