การเตรียมความพร้อมก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

การเตรียมความพร้อมก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดี การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ การทำ IVF คือ วิธีปฏิสนธิไข่นอกร่างกายผ่านห้องปฏิบัติการโดยจะต้องทดสอบ กระตุ้นมดลูก ท่อรังไข่ และรังไข่ จากนั้นจึงนำไปดำเนินการต่อ เป็นเทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประสบปัญหามีบุตรยาก ไม่ว่าสาเหตุจะมาทั้งจากฝ่ายชายหรือหญิงก็ตาม