influenza

รายงานไข้หวัดใหญ่ ครึ่งปี 2559

รายงานสายพันธ์ไข้หวัดใหญ่ ครึ่งปี 2559 (ตั้งแต่ มค. ถึง กค) จากการตรวจเพราะเชื้อจากกรมการแพทย์ พบว่า สายพันธ์ยังมีแนวโน้มไม่เปลี่ยน และยังสามารถใช้วัค…