วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในไทย ปี2559-2560

คำแนะนำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2559-2560 influenza vaccine 2016-2017 guideline ออกมาแล้วทั้งในไทย และในต่างประเทศ โดยเฉพาะ CDC ครับ เราลองมาดูกัน

โซนหัวใจ กับการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

โซนหัวใจ (heart rate zone)คือการแบ่งระดับการเต้นของหัวใจ ออกเป็นช่วงๆครับ จะมีช่วงที่เหมาะและปลอดภัยที่เรียกว่า แอโรบิคโซน(aerobic ) [flowplayer src=&…