Dengue facts 2020 WHO

Share

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เชื้อไวรัสเด็งกี่เกิดจากยุงตัวเมียส่วนใหญ่เป็นสปีชีส์Aedes aegypti (ยุงลายบ้าน)และAedes albopictus
นอกจากไข้เลือดออกแล้ว ยุงเหล่านี้ยังเป็นพาหะของ
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
ไข้เหลือง(Yellow fever)และ
ไวรัสซิก้า (Zika virus)
ไข้เลือดออกแพร่หลายไปทั่วเขตร้อนโดยมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง เนื่องจากมีการแพร่ของยุงไปได้มากขึ้นนั่นเอง
ไวรัสไข้เลือดออกทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก Dengue feverในระดับตั้งแต่ไม่แสดงอาการ (อาจไม่รู้ว่าติดเชื้อด้วยซ้ำ) หรือมีไข้ ปวดเมื่อย จนถึงอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในผู้ติดเชื้อ แม้ว่าจะมีน้อยกว่าคนทั่วไป

บางคนมีไข้เลือดออกรุนแรง ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการมีเลือดออกรุนแรงความบกพร่องของอวัยวะและ / หรือการรั่วไหลของพลาสมาตามชื่อโรค

ไข้เลือดออกที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โรคไข้เลือดออกรุนแรงได้รับการยอมรับครั้งแรกในปี 1950 ในช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย

ทุกวันนี้ไข้เลือดออกรุนแรงส่งผลกระทบต่อประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียและละตินอเมริกาและกลายเป็นสาเหตุสำคัญของการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของเด็กและผู้ใหญ่ในภูมิภาคเหล่านี้

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสของตระกูล Flaviviridae และมีสี่สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด serotypes ของไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก (DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4) เชื่อว่าเมื่อผู้ใดหายจากการติดเชื้อ ผู้นั้นจะภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตกับ serotype นั้น อย่างไรก็ตาม cross-immunity หรือการมีภูมิข้ามสายพันธ์กับ serotypes อื่น ๆ มีเพียงบางส่วนและชั่วคราว การติดเชื้อที่ตามมา (การติดเชื้อรอง) โดย serotypes อื่น ๆ เพิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาโรคไข้เลือดออกรุนแรงได้ (Anamnestic response )เช่นเดียวกับที่ทางการแพทย์กล่าวว่า ในผู้ที่เคยเป็นมาแล้วเป็นใหม่จะมีความรุนแรงเพิ่ม
ไข้เลือดออกมีรูปแบบทางระบาดวิทยาที่แตกต่างกันซึ่งสัมพันธ์กับไวรัสทั้งสี่ชนิด

หลาย ๆ ประเทศมีการแพร่กระจายของโรคจำนวนมากทั้งสี่ซีโรไทป์ ยิ่งการขนส่งรวดเร็ว การแพร่กระจายเชื้อยิ่งไปได้กว้างขวางและรวดเร็วทั่วโลก

ที่มา WHO 

dengue

ข้อมูลจากเว็บข่าวเก่าไทยเฮลท์ (2012-2017)

Failed to get content from 'https://www.thaihealth.net/h/category/dengue/feed'

Author Profile

CK
CKCK thaihealth
2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2539 วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
เป็นคนชอบขีดเขียน ชอบท้าทาย ทำงานเป็นหมอดีๆไม่ชอบ ชอบเป็น journalist /