cystitis

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และปัสสาวะขัด

กระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน หรือ acute cystitis วันนี้เรามารีวิวกัน กับอาการ การวินิจฉัย และการรักษา อาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่กักเก็บปัสสาวะ เพื่อรอจังหวะขยายตัวถึงจุดหนึ่ง ก็จะมีการกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะ และปล่อยปัสสาวะโดยการเบ่งและทำให้กล้ามเนื้อหูรูด (sphincter )คลายตัวออกมา พร้อมกับกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะจะหดตัวพร้อมกัน เบ่งให้ปัสสาวะออกมา พอปัสสาวะหมดก็จะมีการหดรัดกล้ามเนื้อหูรูดปิด และกระเพาะปัสสาวะจะคลายตัว

โรคอ้วนลงพุง กับโรคไต เกี่ยวข้องกันอย่างไร

โรคอ้วน หรือ obesity บางท่านอาจงงว่าจะทำให้เกิดปัญหาโรคไตได้อย่างไร เพราะจากที่รู้แพทย์ก็มักบอกว่า จะทำให้เกิดโรคทางเมตาบอลิคอื่นๆเช่นเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูงเสียมากกว่า วันนี้เรามีคำตอบครับ