โซนหัวใจ กับการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

โซนหัวใจ (heart rate zone)คือการแบ่งระดับการเต้นของหัวใจ ออกเป็นช่วงๆครับ จะมีช่วงที่เหมาะและปลอดภัยที่เรียกว่า แอโรบิคโซน(aerobic ) [flowplayer src=”https://hilight.thaihealth.net/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0254-360.mp4″ poster=”https://hilight.thaihealth.net/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0254_thumb2.jpg”]