โรงพยาบาลกระบี่

share now

โรงพยาบาลรวมแพทย์ 25 26 กระบี่ใหญ่ เมือง กระบี่ 0
รพ.สาขาเกาะพีพี 0 249/12 ถนนพหลโยธิน เกาะพีพี กระบี่ 0
กระบี่,รพท 322 เลขที่ 5/5 ถ.ศรีมาลา เมืองกระบี่ กระบี่ 0 0-7563-1769, 0-7561-1226 0-7561-1202
เขาพนม,รพช. 30 2539 ห้อง เอบี 28 ซอย81-83 ถนนลาดพร้าว เขาพนม กระบี่ 0 0-7568-9110, 0-7568-9031 0-7568-9031
เกาะลันตา,รพช. 10 24ม.1 เกาะลันตา กระบี่ 0 0-7569-7017, 0-7568-9110 0-7569-7100
คลองท่อม,รพช. 30 256 ถ.ถวาย คลองท่อม กระบี่ 0 0-7569-9029, 0-7564-0320 0-7564-0321
อ่าวลึก,รพช. 60 อ่าวลึก กระบี่ 0 0-7568-1159, 0-7568-1065 0-7568-1065
ปลายพระยา,รพช. 30 56/20 ม.9 ถ.ติวานนท์ ปลายพระยา กระบี่ 0 0-7568-7016, 0-7568-7125 0-7568-7125
ลำทับ,รพช. 30 เลขที่ 642 หมู่ 1 ลำทับ กระบี่ 0 0-7564-3255, 0-7564-3256 0-7564-3256
เหนือคลอง,รพช. 10 เหนือคลอง กระบี่ 0 0-7563-6596, 0-7563-6598 0-7563-6597