โรงพยาบาล กาญจนบุรี

share now

ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
207 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล 100 154 ม.2 ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี 71000 0 3462 4141
208 อำไพสถานพยาบาล 10 154 หมู่ 4 ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
209 สถานพยาบาลแสงชูโต 26 181/4 ม. 15 บ้านเหนือ เมือง กาญจนบุรี 71000 0 3462 1127
210 สถานพยาบาลผู้สูงอายุโสธรชัย 20 154 ม.2 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 034-626461
211 วนิดาสถานพยาบาลผดุงครรภ์ 10 2/18 ถนนรามอินทรา ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี 71000
212 ระพีพยาบาล 5 181/9 บ้านเหนือ เมือง กาญจนบุรี 71000
213 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 100 18/76-77 ถนนอ่อนนุช หมู่ 1 บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 0 3462 2358
214 ท่าเรือผดุงครรภ์ 10 154 หมู่ 6 ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
215 สถานพยาบาลท่าเรือ 29 154/1-2 ถ.ราชมรรคา ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 0 3456 1084
216 สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย 25 เลขที่ 97 หมู่ 5 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 0 3459 5532
407 ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ รพช. 10 หนองหญ้าไซ กาญจนบุรี 0
478 พหลพลพยุหเสนา,รพท 420 เลขที่ 5/5 ม.13 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0 0-3462-2999, 0-3451-1233 0-3451-1507
479 มะการักษ์,รพท 270 30/28 ซอยรามคำแหง 60 ถนนรามคำแหง ท่ามะกา กาญจนบุรี 0 0-3454-1105, 0-3454-2031 0-3454-1115
1019 ไทรโยค,รพช. 30 325 ถ.ราชดำเนิน ไทรโยค กาญจนบุรี 0 0-3459-1034
1020 สมเด็จพระปิยะมหาราช,รพช. 30 325 ม.1 ไทรโยค กาญจนบุรี 0 0-3459-1117
1021 บ่อพลอย,รพช. 60 38/1 ม.15 บ่อพลอย กาญจนบุรี 0 0-3462-8529, 0-3458-1160
1022 ท่ากระดาน,รพช. 30 เลขที่ 887 ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0 0-3459-7069 0-3459-7044
1023 ท่าม่วง,รพช. 90 30 ม.7 ท่าม่วง กาญจนบุรี 0 0-3461-1044
1024 ทองผาภูมิ,รพช. 60 294/13 ถนนประดิพัทธ์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0 0-3459-9489, 0-3459-9606 0-3459-9097
1025 สังขละบุรี,รพช. 30 เลขที่ 97/1 ม.10 สังขละบุรี กาญจนบุรี 0 0-3459-5030, 0-3459-5058
1026 เจ้าคุณไพบูลย์,รพช. 60 615/1 ถ.มัธยมจันทร์ ม.4 พนมทวน กาญจนบุรี 0 0-3457-9031
1027 เลาขวัญ,รพช. 30 เลขที่ 671 ซอย แยกถนนสุขุมวิท71 หมู่ 10 ถนน พระโขนง-ลาดพร้าว เลาขวัญ กาญจนบุรี 0 0-3457-6050
1028 ด่านมะขามเตี้ย,รพช. 30 27 ถ.ดีบุก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0 0-3451-6025
1029 พยาบาลสถานพระบารมี,รพช. 30 หนองปรือ กาญจนบุรี 0 0-1215-6938