โรงพยาบาล กาฬสินธุ์

share now

ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
269 สูติกรรมคลินิก 30 26 กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000
270 โรงพยาบาลธีรวัฒน์ 50 28 กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 043-811757 043- 812141
456 กาฬสินธุ์,รพท 505 เลขที่ 5/50 ม.2 ถ.เพชรเกษม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0 0-4381-2980, 0-4381-1021 0-4381-2962
820 นามน,รพ. 30 36 ม.7 นามน กาฬสินธุ์ 0 0-4386-7056, 0-4386-7081 0-7386-7081
821 กมลาไสย,รพช. 60 241/2 หมู่ 2 ถ.กาญจนวนิช กมลาไสย กาฬสินธุ์ 0 0-4389-9035, 0-4389-9135 0-4389-9241
822 ร่องคำ,รพช. 30 เลขที่ 59 ม.1 ร่องคำ กาฬสินธุ์ 0 0-4389-7120, 0-4389-7121 0-4389-7120
823 เขาวง,รพช. 60 254 ข้างธ.กรุงเทพ เขาวง กาฬสินธุ์ 0 0-4385-9059 0-4385-9092
824 ยางตลาด,รพช. 90 เลขที่ 58/4-6 หมู่ 1 ยางตลาด กาฬสินธุ์ 0 0-4389-1249, 0-4389-1368 0-4389-1414
825 ห้วยเม็ก,รพช. 30 ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 0 0-4388-9090, 0-4388-9091 0-4388-9091
826 สหัสขันธ์,รพช. 30 เลขที่ 920/73 ถ.นรสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 0 0-4387-1030, 0-4387-1157 0-4387-1157
827 คำม่วง,รพ. 30 26 ถ.ราษฎร์อุทิศ ม.2 คำม่วง กาฬสินธุ์ 0 0-4387-9059 0-4387-9059
828 ท่าคันโท,รพ. 30 3 ถนนพงษ์สุริยา ตำบลท่าราบ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 0 0-4387-7101, 0-4387-7110 0-4387-7101
829 หนองกุงศรี,รพช. 30 หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 0 0-4388-1040, 0-4388-1107 0-4388-1107
830 สมเด็จ,รพช. 90 เลขที่ 9/280 ซอย ศูนย์การค้ารามอินทรา หมู่ 4 ถนน รามอินทรา สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0 0-4386-1140, 0-4386-1141 0-4386-1140
831 ห้วยผึ้ง,รพช. 30 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 0 0-4386-9131, 0-4386-9100 0-4386-9131
1187 กุฉินารายณ์,รพร. 90 247 – 249 ถ.สิโรรส กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 0 0-4385-1291, 0-4385-1292 0-4385-1290