โรงพยาบาล กำแพงเพชร

share now

ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
344 โรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต 50 16/7 ถ.เจ้าฟ้า ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
345 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง 120 16/7 หมู่ 6 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000 055 714701-5
346 วิโรจน์การแพทย์ 9 16/9 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
468 กำแพงเพชร,รพท 342 เลขที่ 5/6-5/7 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0 0-5571-4226, 0-5571-5908 0-5571-3043
970 ทุ่งโพธิ์ทะเล,รพช. 10 เลขที่ 5/66 ถ.ราษฏร์อุทิศ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0 0-5573-6120 0-5573-6291
971 ไทรงาม,รพช. 30 322/2 ถ.พิทักษ์ชาติ ไทรงาม กำแพงเพชร 0 0-5579-1006 0-5573-7243
972 คลองลาน,รพช. 60 256 ถ.ทางเช้าวังพิกุล คลองลาน กำแพงเพชร 0 0-5578-6005 0-5578-6114
973 ขาณุวรลักษบุรี,รพช. 60 251 ม.2 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 0 0-5577-9013
974 คลองขลุง,รพช. 60 255/6 ถ.โล่ห์สุวรรณ ม.1 คลองขลุง กำแพงเพชร 0 0-5577-9013 0-5572-5362
975 พรานกระต่าย,รพช. 60 7 หมู่ 4 พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0 0-5576-1383, 0-5576-1014 0-5576-1384
976 ลานกระบือ,รพช. 30 เลขที่ 64 ถ.ราชดำเนิน ลานกระบือ กำแพงเพชร 0 0-5576-9085 0-5576-9086
977 ทรายทองวัฒนา,รพช. 10 293/38 ถ.ยุติธรรม ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 0 0-5573-2125, 0-5573-2125 0-5573-2105
978 ปางศิลาทอง,รพช. 10 6/54 หมู่ที่ 5 ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0 0-5571-2473
1217 บึงสามัคคี,รพช. 30 246/38 ถ.เจ้าพระยา กิ่งอำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร 0 0-5578-1001, 0-5578-1003