โรงพยาบาล ขอนแก่น

share now

ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
271 โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ 50 16/3 ถ.ยันตรกิจโกศล ในเมือง เมือง ขอนแก่น 0
272 โรงพยาบาลขอนแก่นราม 100 16/18 ซอยข้างธนาคารกสิกรไทย ถนนสาทรเหนือ ในเมือง มือง ขอนแก่น 40000 043-333033
273 ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 50 16/4 ม.10 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 043- 237426 , 237446
418 ขอนแก่น,รพศ 714 เลขที่ 5/668 ถ.สามัคคี ม.9 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0 0-4323-6006 0-4323-6974
738 บ้านฝาง,รพช. 30 501/8 ซอยเจริญนคร 65 ถนนเจริญนคร บ้านฝาง ขอนแก่น 0 0-4337-7402, 0-4337-7403 0-4337-7280
739 พระยืน,รพช. 30 69/21 ถ.งามวงศ์วาน พระยืน ขอนแก่น 0 0-4326-6045, 0-4326-6046 0-4326-6046
740 หนองเรือ,รพช. 30 หนองเรือ ขอนแก่น 0 0-4329-4057 0-4329-4057
741 ชุมแพ,รพช. 120 262/7 ม.6 ชุมแพ ขอนแก่น 0 0-4331-1044, 0-4331-2044 0-4331-2044
742 สีชมพู,รพช. 30 สีชมพู ขอนแก่น 0 0-4339-9096, 0-4339-9176 0-4339-9096
743 น้ำพอง,รพช. 60 361/43 ม.9 น้ำพอง ขอนแก่น 0 0-4344-1011, 0-4344-1012 0-4344-1011
744 อุบลรัตน์,รพช. 30 อุบลรัตน์ ขอนแก่น 0 0-4344-6112, 0-4344-6113 0-4344-6112
745 บ้านไผ่,รพช. 90 50/1 ถ.กันทรลักษ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 0 0-4327-2234, 0-4327-2357 0-4327-2254
746 เปือยน้อย,รพช. 30 60/9 ม.5 ถ.ติวานนท์ เปือยน้อย ขอนแก่น 0 0-4349-4002, 0-4349-4003 0-4349-4002
747 พล,รพช. 60 7/52 ถนนจันทน์ พล ขอนแก่น 0 0-4341-4710, 0-4371-4711 0-4341-4711
748 แวงใหญ่,รพช. 30 เลขที่ 80 – 82 ถ.ศรีพานิช แวงใหญ่ ขอนแก่น 0 0-4346-9038, 0-4346-9001 0-4349-6001
749 แวงน้อย,รพช. 30 เลขที่ 8/58 ซอย จันทรา หมู่ 6 ถนน ธนบุรี-ปากท่อ แวงน้อย ขอนแก่น 0 0-4349-9001 0-4349-9001
750 หนองสองห้อง,รพช. 30 หนองสองห้อง ขอนแก่น 0 0-4349-1010
751 ภูเวียง,รพช. 30 8 ม.1 ถ-บางกรวย-ไทรน้อย ภูเวียง ขอนแก่น 0 0-4329-1194 0-4329-1194
752 มัญจาคีรี,รพช. 60 80 ถ.ตันรัตนากร มัญจาคีรี ขอนแก่น 0 0-4328-9161, 0-4328-9162 0-4328-9100
753 ชนบท,รพช. 30 261/103 เยื้องสถานีขนส่งสายใต้ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ชนบท ขอนแก่น 0 0-4325-6084 0-4328-6189
754 เขาสวนกวาง,รพช. 30 255 ถ.มหิดล เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0 0-4344-9095, 0-4344-9096 0-4344-9096
755 ภูผาม่าน,รพช. 30 8 ซ.1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0 0-4339-6011, 0-4339-6012 0-4339-6012
1183 กระนวน,รพร. 90 2416 ถนนพหลโยธิน กระนวน ขอนแก่น 0 0-4325-1302, 0-4325-1321 0-4325-1302
1215 ซำสูง,รพช. 30 244 ถ.หน้าเมือง กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น 0 0-4321-9192 0-4321-9193
1220 รพทโรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 ขอนแก่น 0