โรงพยาบาล ฉะเชิงเทรา

share now

โรงพยาบาล ฉะเชิงเทรา
ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
182 สถานพยาบาลคริสเตียนบางคล้า 25 165/15 ถ.ลพบุรีลาเมศร์ บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 0 3851 4033
183 โรงพยาบาลบางปะกงปิยะเวช 100 1792-4 ถ.มุขมนตรี บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 0 3853 8511-3
184 ภัชรีย์คลินิก 4 172/3 ถ.ราชฑัณฑ์ บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
185 โรงพยาบาลโสธราเวช 100 2215/2-3 ถนนรามคำแหง โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 0 3881 2702-18 0 3881 2720
444 ฉะเชิงเทรา,รพท 503 เลขที่ 50 ถ.เพชรเกษม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 0 0-3851-1033, 0-3851-4722 0-3851-1633
579 ท่าตะเกียบ,รพช. 30 3/19ม.4 ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0 0-3855-1095
596 บางคล้า,รพช. 30 4/4 ถ.สมันตประดิษฐ์ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 0 0-3854-1009, 0-3854-1578 0-3854-1010
597 บางน้ำเปรี้ยว,รพช. 30 40/8 ถ.เพชรเกษม บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 0 0-3858-1103, 0-3858-1285 0-3858-1103
598 บางปะกง,รพช. 60 42 ม.4 บางปะกง ฉะเชิงเทรา 0 0-3853-1031, 0-3853-1364 0-3853-1444
599 บ้านโพธิ์,รพช. 30 51 ม.2 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 0 0-3858-7222, 0-3858-7344 0-3858-7222
600 พนมสารคาม,รพช. 90 62 ถ.กำแพงเพชร พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 0 0-3855-1444, 0-3855-1888 0-3855-1888
601 สนามชัยเขต,รพช. 60 เลขที่ 9/12 ถ.ศรีมาลา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0 0-3859-7080, 0-3859-7048 0-3859-7080
602 แปลงยาว,รพช. 30 600/479-480 ม.14 ถ.พหลโยธิน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 0 0-3885-1230, 0-3858-9023 0-3858-9002
1209 ราชสาส์น,รพช. 30 26/68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 0