โรงพยาบาล ชัยนาท

share now

โรงพยาบาล ชัยนาท

ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
155 โรงพยาบาลสุวรรณเวช 31 230 ม.1 หันคา หันคา ชัยนาท 17130 0 3645 1400
156 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท 64 18/1 ม.7 บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท 17000 0 3641 3017-8 0 3641 3019
157 โรงพยาบาลคริสเตียน 53 1/13-14 ถ.รามสูร คุ้มสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท 17110 036-491005 036-491084
441 ชัยนาท,รพท 417 เลขที่ 50 ถ.รัษฎา เมืองชัยนาท ชัยนาท 0 0-5641-1142, 0-5641-2447 0-5641-1071
548 มโนรมย์,รพช. 30 8/107 ถ.ศรีมาลา มโนรมย์ ชัยนาท 0 0-5643-1376, 0-5643-1378
549 วัดสิงห์,รพช. 30 เลขที่ 71/1 วัดสิงห์ ชัยนาท 0 0-5646-1308 0-5646-1308
550 สรรพยา,รพช. 30 เลขที่ 90/27 ถ.อุดรดุษฎี สรรพยา ชัยนาท 0 0-5649-9163, 0-5643-6346 0-5643-6366
551 สรรคบุรี,รพช. 30 เลขที่ 9/72 ม.6 สรรคบุรี ชัยนาท 0 0-5648-1016, 0-5648-1700
552 หันคา,รพช. 30 หันคา ชัยนาท 0 0-5645-1556, 0-5645-1045 0-5642-2552