โรงพยาบาล ชัยภูมิ

share now

โรงพยาบาล ชัยภูมิ
ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
449 ชัยภูมิ,รพท 430 เลขที่ 50 ถ.ศวิตชาต 2 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0 0-4481-1016 0-4482-2365
714 บ้านเขว้า,รพช. 30 48/1 ม.1 บ้านเขว้า ชัยภูมิ 0 0-4483-9798 0-4489-1022
715 คอนสวรรค์,รพช. 30 259/3 ถนน หมู่ 3 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 0 0-4488-9096 0-4488-9022
716 เกษตรสมบูรณ์,รพช. 30 248/23 ซ.สหศรีภูมิเพลส เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0 0-4487-9014 0-4487-9014
717 หนองบัวแดง,รพช. 60 หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0 0-4487-1021 0-4487-1113
718 จัตุรัส,รพช. 60 26/25 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา จัตุรัส ชัยภูมิ 0 0-4485-1200 0-4485-1499
719 บำเหน็จณรงค์,รพช. 60 52/15 ม.2 ถ.รัฐบำรุง บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 0 0-4485-9099, 0-4484-2028
720 หนองบัวระเหว,รพช. 30 หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0 0-4489-7022 0-4489-7124
721 เทพสถิต,รพช. 30 32 ม.8 เทพสถิต ชัยภูมิ 0 0-4485-7022 0-4485-7111
722 ภูเขียว,รพช. 90 79ถ.เทศบาล21 ภูเขียว ชัยภูมิ 0 0-4486-1050 0-4486-1016
723 บ้านแท่น,รพช. 30 49/1 ม.9 ถ.หางดง-สะเมิง บ้านแท่น ชัยภูมิ 0 0-4488-7111 0-4488-7013
724 แก้งคร้อ,รพช. 60 25 ถ.เพียรยินดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ 0 0-4488-2899, 0-4488-2741 0-4483-1161
725 คอนสาร,รพช. 30 259ถ.อัษฎางค์ คอนสาร ชัยภูมิ 0 0-4487-7013 0-4487-7063
726 ภักดีชุมพล,รพช. 30 789/104 ซอยนุ่มหิริญ ถนนตากสิน ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0 0-4482-8100 0-4482-8116
727 เนินสง่า,รพช. 10 37 ถ.สามัคคีราษฎร์ ม.9 เนินสง่า ชัยภูมิ 0 0-4484-6252 0-4484-6253