โรงพยาบาล ชุมพร

share now

ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
301 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 100 152 / 61 ถ.อรรถเปศล ท่าตะเภา เมือง ชุมพร 86000 077 503238-40
302 โรงพยาบาลหมอเล็ก 30 152 ถ.บรมอาสน์ ท่าตะเภา เมือง ชุมพร 86000 077 511434
303 โรงพยาบาลแพทย์ศุภชัย 9 189 ม.16 ปากน้ำ เมือง ชุมพร 86000
304 โรงพยาบาลธนบุรี – ชุมพร 100 200/3 ม.17 ซ.- ถ.นครเขื่อนขันธ์ วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000 077 504800-13
491 ชุมพร,รพท 509 เลขที่ 50 ถ.สนิทนิคมรัฐ เมืองชุมพร ชุมพร 0 0-7750-3672, 0-7750-3673 0-7750-1716
1115 ปากน้ำชุมพร,รพช. 10 เลขที่ 50 ม.1 เมืองชุมพร ชุมพร 0 0-7752-1048 0-7752-1750
1116 ท่าแซะ,รพช. 30 3/1 ถ.กลางเมือง ท่าแซะ ชุมพร 0 0-7759-9026, 0-7759-9027 0-7758-4316
1117 ปะทิว,รพช. 60 568/3ม.8ถ.มิตรสัมพันธ์ ปะทิว ชุมพร 0 0-7759-1028 0-7759-1170
1118 มาบอำมฤต,รพช. 10 569 ปะทิว ชุมพร 0 0-7757-8456, 0-7757-8457 0-7757-8457
1119 หลังสวน,รพช. 90 หลังสวน ชุมพร 0 0-7754-1771 0-7754-1770
1120 ปากน้ำหลังสวน,รพช. 10 หลังสวน ชุมพร 0 0-7755-1249 0-7755-1250
1121 ละแม,รพช. 30 เลขที่ 605/5 ถ.บายพาส ละแม ชุมพร 0 0-7755-9115, 0-7755-9116 0-7755-9117
1122 พะโต๊ะ,รพช. 30 70/1ม.2 พะโต๊ะ ชุมพร 0 0-7753-9044, 0-7753-9045 0-7753-9045
1123 สวี,รพช.* 60 เลขที่ 92 ม.6 สวี ชุมพร 0 0-7753-1206 0-7753-1395
1124 ทุ่งตะโก,รพช. 10 313 ม.1 ทุ่งตะโก ชุมพร 0 0-7753-6046 0-7758-5045