โรงพยาบาล เชียงราย

share now

โรงพยาบาล เชียงราย
ชื่อโรงพยาบาล เตียง ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
377 โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค 200 204 ม.1 ถ.เสริมราษฏ์ เวียง เมือง เชียงราย 57000 053 711366
378 รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 259 21 หมู่ 4 สันทราย เมือง เชียงราย 57000 053 717499
422 เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ 784 เลขที่ 50 ม.1 เมืองเชียงราย เชียงราย 0 0-53 7-1130, 0-5371-1304 0-5371-3044
931 เทิง,รพช. 60 320 ซอยเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช เทิง เชียงราย 0 0-5379-5466, 0-5379-5259 0-5379-5466
932 พาน,รพช. 120 704 ถ.ประสิทธิพัฒนา พาน เชียงราย 0 0-5372-1345, 0-5365-9496 0-5372-1346
933 ป่าแดด,รพช. 30 60 ม.3 ป่าแดด เชียงราย 0 0-5365-4479, 0-5376-1019 0-5376-1019
934 แม่จัน,รพช. 90 เลขที่ 53 หมู่ที่ 7 แม่จัน เชียงราย 0 0-5377-1300, 0-5377-1056 0-5366-0831
935 เชียงแสน,รพช. 60 264/1 ถ.ชนเกษม เชียงแสน เชียงราย 0 0-5377-7035, 0-5377-7017 0-5377-7035
936 แม่สาย,รพช. 90 เลขที่ 57 ม.1 แม่สาย เชียงราย 0 0-5373-1300, 0-5373-1301 0-5373-1301
937 แม่สรวย,รพช. 30 เลขที่ 553/3 ถ.โกสีย์ แม่สรวย เชียงราย 0 0-5378-6063, 0-5378-6017 0-5378-6017
938 เวียงป่าเป้า,รพช. 60 เลขที่ 79 ม.1 เวียงป่าเป้า เชียงราย 0 0-5378-1342, 0-5378-1343 0-5378-1342
939 พญาเม็งราย,รพช. 30 61/3ถ.จอมสุราค์ยาตร์ พญาเม็งราย เชียงราย 0 0-5395-9223, 0-5379-9124 0-5379-9124
940 เวียงแก่น,รพช. 30 เลขที่ 78/1-3 ถ.ไปรษณีย์ เวียงแก่น เชียงราย 0 0-5360-8153, 0-5360-8146 0-5360-8154
941 ขุนตาล,รพช. 30 251/6 ม.1 ซ.- ถ.สุขสวัสดิ์ ขุนตาล เชียงราย 0 0-5360-6221, 0-5360-6222 0-5360-6220
942 แม่ฟ้าหลวง,รพช. 30 เลขที่ 544/56 ซอย วัดไผ่เงิน หมู่ – ถนน จันทม์ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0 0-5376-5402 0-5376-5402
943 แม่ลาว,รพช. 10 เลขที่ 55/12 แม่ลาว เชียงราย 0 0-5366-6035, 0-5366-6056 0-5366-6056
944 เวียงเชียงรุ้ง,รพช. 30 2466 ถนนพหลโยธิน หมู่ 4 กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0 0-5395-3138, 0-5395-3139 0-5395-3137
1192 เชียงของ,รพร. 90 263/27ม.11 เชียงของ เชียงราย 0 0-5379-1206, 0-5379-1007 0-5379-1207
1205 สมเด็จพระญานสังวร,รพช. 30 เลขที่ 78/17 ถ.รณชัยชาญยุทธ เวียงชัย เชียงราย 0 0-5376-8750, 0-5376-8751