โรคหัวใจ รู้จักกับปัญหาใจสั่น เป็นอะไรได้บ้าง

share now

รู้จักกับปัญหาใจสั่น เป็นอะไรได้บ้าง

อาการใจสั่น เป็นอาการที่เรามีความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจจะเป็นจากการที่เต้นผิดปกติจริง ๆ หรือจากความรู้สึกของผู้ป่วยเอง โดยหัวใจเต้นปกติทุกประการก็ได้ ข้อมูลนี้ได้มาจากแนวทางการดูแลผู้ป่วยใจสั่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แปลงให้เข้าใจง่าย ๆ โดย Thaihealth

การวินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยใจสั่น (สำหรับแพทย์ แปลให้สำหรับประชาชนด้วย)
 1. การเต้นของหัวใจเร็วขึ้น sinus tachycardia
  1. ภาวะเครียด และแพนิค(มีเนื้อหาแล้ว ค้นได้ใน search ครับ)
  2. การออกกำลังกาย
  3. ไข้
  4. หมดประจำเดือน
 2. ยาที่เพิ่มการหลั่งอดรีนาลิน หรือลด vagal tone
  1. กาแฟ
  2. บุหรี่
  3. ยาพวกสารกระตุ้นอื่น ๆ
 3. ภาวะการทำงานของหัวใจต้องปรับตัวเพิ่มตามสรีรวิทยา(high cardiac output)
  1. ซีด โลหิตจาง
  2. ธัยรอยด์เป็นพิษ
  3. ภาวะตั้งครรภ์
 4. จากการเต้นผิดปกติของหัวใจเอง
 5. โรคร้ายแรงอื่น ๆ
  1. หัวใจวายขาดเลือด
  2. โปแตสเซียมในเลือดต่ำ
  3. แมคนีเซียมในเลือดต่ำ
  4. ขาดออกซิเจน
  5. ฮอร์โมนผิดปกติเช่น เนื้องอกที่สร้างฮอร์โมน
 6. โรคทางจิตเวช

แนวทางที่แพทย์จะซักประวัติ

 • ก่อนใจสั่นมีการใช้ยา ดื่มกาแฟ สุรา บุหรี่หรือไม่
 • มีความเครียดทางอารมณ์หรืออะไรกระตุ้นไหม
 • ขณะใจสั่นมีอาการอะไร หวิว ๆ รู้สึกใจเต้น ๆ หยุด ๆ หรือไม่
 • มีหน้ามือเป็นลมหรือไม่ มีแน่นอก เหนื่อยหอบไหม
 • มีอาการบ่อยเพียงใด แต่ละครั้งนานไหม และอาการแย่ลงหรือคงเดิม