กินยาลดกรด ทำให้แพ้อาหารง่ายขึ้น

share now

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวียนนา แสดงว่า การที่กระเพาะมีความเป็นกรดลดลง ทำให้การย่อยสลายโปรตีนต่าง ๆ ไม่ปกติ ทำให้โอกาสที่จะแพ้โปรตีนที่ปกติไม่แพ้ มีสูงขึ้น

Dr Jensen แห่งหน่วยอิมมูโนวิทยา มหาวิทยาลัยเวียนนา ได้ค้นพบจากการทดลองในหนูทดลอง พบว่า หนูทดลองที่ได้รับยาประเภทลดการหลั่งกรดในกระเพาะ(H2 blocker) ทำให้กรดในกระเพาะลดลง พบว่า จากการกินโปรตีนธรรมดาที่ไม่มีอันตรายอะไร กลับกลายมาเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ขึ้น จากการศึกษาลักษณะเดียวกันในคน ที่ประเทศฮังการีก็ได้ผลในลักษณะเดียวกัน ซึ่งบทความนี้ได้นำออกเผยแพร่ที่ world congress of Allergy
ในการทดลอง Dr. Jensen อธิบายว่า ในคน หรือแม้แต่ในหนูทดลอง จะสามารถทนต่อโปรตีนที่ได้รับเป็นประจำ และไม่เกิดอาการแพ้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ได้รับโปรตีนชนิดใหม่ ๆ ก็จะมีอาการแพ้ เขาเชื่อว่า การที่กระเพาะย่อยไม่ได้เต็มที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสสัมผัสโปรตีนที่แปลก ๆ เพิ่มมากขึ้น
เขากล่าวว่า ความรู้ที่ได้รับนี้ ทำให้สามารถแนะนำกับคนไข้ที่แพ้อาหารได้ว่า ไม่ควรลองอาหารแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย มันอาจทำให้เราแพ้ได้