วิจัยพบอาการโรคหัวใจในหญิง ต่างกับในชาย และอาจไม่เจ็บหน้าอก

share now

medical updates: วิจัยพบอาการโรคหัวใจในหญิง ต่างกับในชาย และอาจไม่เจ็บหน้าอก
การศึกษาตีพิมพ์ลงในวารสารของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ Circulation ชี้ว่า ในหญิง มีอาการของโรคหัวใจขาดเลือดที่ต่างไปจากชาย พบว่า 95% มีอาการที่แปลกและเตือนว่าจะมีอาการของโรคหัวใจเฉียบพลัน หลายวันหรือเป็นเดือน ก่อนจะเกิดอาการหัวใจขาดเลือดจริง ๆ

อาการที่พบบ่อยคือ
เหนื่อยเพลียมากกว่าปกติ 70%
นอนไม่หลับ 48%
หายใจไม่สะดวก 42.1%
อาการเหมือนอาหารย่อยไม่ปกติ 39%
เครียด 35%
และพบว่า หญิง น้อยกว่า 30% มีอาการเจ็บหน้าอก ก่อนจะมีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
ยิ่งไปกว่านั้นคือ 43% ไม่มีอาการเจ็บอก ในขณะมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ แต่พบว่า มีอาการหายใจไม่สะดวก 58% เพลียหมดแรง 55% เหงื่อออกตัวเย็น 39% วิงเวียน 39%
แพทย์ มักจะถูกสอนมาเสมอว่า อาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ที่สำคัญที่สุดคือ เจ็บหน้าอก ในขณะที่หลาย ๆ กรณี ไม่เสมอไป เช่นในคนเป็นเบาหวาน หรือในสตรีอย่างการศึกษานี้
การศึกษานี้ได้รับทุนจาก NIH ศึกษาจากสตรี 515 คน ที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่า โรคหัวใจขาดเลือด ในช่วง 4-6 เดือน และสอบถามย้อนถึงอาการแรก ๆ ที่เขาเหล่านั้นเป็น
ที่มา http://circ.ahajournals.org/