กินฮอร์โมนชะลอแก่ อาจแย่เพราะโรคหัวใจ

share now

medical updates: กินฮอร์โมนชะลอแก่ อาจแย่เพราะโรคหัวใจ
อาหารและยาเสริม ที่มีสารประเภท DHEA อาจจะต้องระวัง เพราะมีการวิจัยว่า ทำให้เกิดการสะสม และเส้นเลือดหัวใจตีบได้

การศึกษาตีพิมพ์ลงในวารสาร JACC

การวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of American College of Cardiology (JACC) ล่าสุด จากทีมนักวิจัยออสเตรเลีย พบว่า อาหารหรือยาที่มีส่วนผสมของ DHEA ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยชลอความแก่ กลับทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบมากขึ้น
นักวิจัย ทำการทดลองในวัตว์ทดลอง พบว่า มีการสะสมของไขมันมากขึ้นในเซลที่เรียกว่า แมโครฝาจ ซึ่งเป็นส่วนทำให้เส้นเลือดอุดตัน เมื่อให้สัตว์ทดลอง ได้นับ DHEA ซึ่งสาร DHEA นี้เชื่อว่า เป็นตัวสร้างฮอร์โมนตัวอื่น เช่น เอสโตรเจน และเทสโตสเตอโรน สมัยก่อนเชื่อว่า เมื่อระดับของฮอร์โมนเหล่านี้ลดลง จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและความจำเสื่อม
ในเดือนเมษายน พบว่า DHEA ไม่ได้ช่วยในโรคสมองเสื่อม และมีการทดลองในเดือนกรกฎาคม ปีนี้ว่า มันทำให้เส้นเลือดหนาตัวได้โดยเพิ่มการเปลี่ยนแปลงในเส้นเลือด แต่ยังไม่เห็นชัดเท่าครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม การรับประทานสารตัวนี้ ซึ่งเป็นสารกระตุ้นประเภทยาโด๊บ ก็ยังเป็นที่ถกเถียงและต้องระมัดระวังอย่างมาก

SOURCES: Ng, M. Journal of the American College of Cardiology, Dec. 3, 2003; vol 42: pp 1967-1974. Wolkowitz, O. Neurology, April 8, 2003; vol 60: pp 1071-1076. Kawano, H. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, July 23, 2003; vol 88: pp 3190-3195. Martin K.C. Ng, MD, FRACP, cardiologist and research scientist, Royal Prince Alfred Hospital and Heart Research Institute, Sydney. Statement by Sam Tsimikas, MD, assistant professor of medicine, University of California, San Diego, School of Medicine, La Jolla.