ระดับคอเลสเตอรอล สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านม

การศึกษาจากนอรเวย์ ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of the National Cancer Institute เมื่อวานนี้ พบว่า ระดับของไขมันโคเลสเตอรอลตัวที่ดี (HDL )สัมพันธ์กับอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี

ไขมันโคเลสเตอรอล มีทั้งตัวดีและตัวร้าย ไขมันตัวดีหรือ เอชดีแอล(HDL) จะช่วยป้องกันจากโรคหลอดเลือดถ้ามีระดับสูง ในทางกลับกัน ตัวร้ายหรือ แอลดีแอล(LDL)จะทำให้เรามีปัญหาเส้นเลือดอุดตันได้
เราพบว่า ไขมัน ไม่มีส่วนโดยตรงกับมะเร็ง การศึกษาเพียงแต่พบความสัมพันธ์ว่า ยิ่งมีไขมันตัวดีสูงเท่าไร ก็จะมีอัตราการเป็นมะเร็งน้อยลง มากสุดคือเหลือ 1 ใน 3
การศึกษานี้เป็นเพียงการนำเอาสถิติมาวิเคราะห์ย้อนหลัง จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 30000 คน ทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่า สาเหตุที่ทำให้ ไขมันตัวดีต่ำลง คือระดับฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งจะสูงกว่าปกติในหญิงที่หมดประจำเดือน ยิ่งระดับฮอร์โมนเพศชายสูงเท่าไร ไขมันดีก็ยิ่งน้อยลง และโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมก็ยิ่งสูงขึ้น
คงต้องมีการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์จริงๆ กันต่อไป ในระดับประชาชน คงต้องสำรวจตรวจตราดูน้ำหนักและไขมันของพวกเราและควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมต่อไป