มะเร็งกระเพาะอาหาร อาจเกิดจากเซลล์มะเร็งจากอวัยวะอื่น

share now

พบว่า “มะเร็งกระเพาะ อาจเกิดจากเซลที่มาจากไขกระดูก(stem cell) ก็ได้” และจากผลการทดลองนี้ นำมาซึ่งหนทางสู่ความเข้าใจในมะเร็งอื่น ๆ ที่ตั้งต้นเกิดจากการอักเสบเรื้อรัง

สมัยก่อนเราเชื่อว่า มะเร็งของอวัยวะอะไร ก็น่าจะเกิดจากเซลตั้งต้นของอวัยวะนั้น ๆ เช่นมะเร็งกระเพาะ ก็น่าจะเกิดจากเซลกระเพาะ มะเร็งปอด ก็น่าจะเกิดจากเซลปอด และนาน ๆ ครั้งมะเร็งจะเกิดจากเซลตั้งต้นที่อยุ่ในอวัยวะนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาใหม่ล่าสุด ตีพิมพ์ลงวารสาร science ฉบับ 26 พย. พบว่า ในหนู่ที่นำมาทำการทดลอง และกระตุ้นให้กระเพาะอาหารอักเสบอยู่เรื่อย ๆ จากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่เรียกว่า H.Pylori ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ปัจจุบันเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหาร พบว่า เซลมะเร็งที่เกิดขึ้น เป็นเซลที่มาจากไขกระดูกเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับเซลมะเร็งในหนูที่ไม่ได้มีการติดเชื้อ H.Pylori
คณะผู้วิจัย กล่าวว่า ในระยะ 5 ปีมานี้ ความรู้เกี่ยวกับเซลตั้งต้น(stem cell=เซลตัวอ่อนที่สามารถพัฒนาเป็นเซลใด ๆ ก็ได้)มีมากขึ้น โดยเฉพาะเซลตั้งต้นที่เกิดจากไขกระดูก (ไขกระดูกเป็นสถานที่สร้างเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน)สามารถวิ่งไปยังแหล่งที่มีการทำลายของเซลเยื่อบุ เช่นกระเพาะอาหาร และเอาเซลตั้งต้นเหล่านั้น แปลงตัวเป็นเซลกระเพาะอาหารเพื่อซ่อมแซมเยื่อบุกระเพาะอาหารที่เสียไป ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่เซลที่วิ่งมาจากไขกระดูกเหล่านั้นจะพัฒนาอย่างควบคุมไม่ได้และกลายเป็นมะเร็ง
“การศึกษานี้เป็นการตอบคำถามว่า เซลมะเร็งกระเพาะอาหาร มาจากที่ใด”ดร. หว่อง จากมหาวิทยาลัยแพทย์ แมทซาจูเซตต์ กล่าว
เขาและคณะพบว่า เซลที่มาทดแทนเซลเยื่อบุกระเพาะที่โดนเชื้อโรคทำลาย ก็คือเซลที่มาจากไขกระดูก ซึ่งเมื่อมาแทนเยื่อบุกระเพาะ แต่กลับโดนทำลายจากเชื้อโรคและกลายพันธ์ กลายเป็นมะเร็งเสียเอง
เขาเชื่อว่า ด้วยการวิจัยนี้ จะนำทางสู่การเข้าใจในธรรมชาติของมะเร็งมากขึ้น อันจะนำไปสู่การวินิจฉัยและรักษามะเร็งที่คร่าชีวิตชาวอเมริกันกว่า 24000 คนต่อปี