การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อย ลดความเสี่ยงมะเร็งที่ไต

share now

healthday news:การดื่มอัลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยต่อวัน ช่วยลดอุบัติการการเกิดมะเร็งที่ไตที่เรียกว่า renal cell carcinoma

ผลการศึกษาวิจัยจาก Brigham and woman’s hospital ที่ทำการศึกษาย้อนหลัง ผู้ที่ดื่ม และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 750,000 คน พบว่า ผู้ที่ดื่มอัลกอล์ ปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน มีอัตราการเกิดมะเร็งที่ไต ลดลง 30% จากคนปกติ
พบว่า ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ ไวน์ หรือวิสกี้ ก็ได้ผลเช่นกัน และพบว่า การงดสูบบุหรี่ และควบคุมน้ำหนัก ก็จะเป็นหนทางในการลดการเกิดมะเร็งนี้ด้วยเช่นกัน จากการวิจัยพบว่า อัลกอฮอล์ ยังลดอุบัติการของมะเร็งที่ในช่องปาก หลอดเสียง คอ ตับ และเต้านมด้วย
อย่างไรก็ตาม ต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ไม่ใช่ดื่มมากเกินไป
soure:healthday news