หนองใน(หนองในแท้หรือ gonorrhea)

share now

หนองใน(หนองในแท้หรือ gonorrhea)

จากประสบการณ์การทำงานที่พัทยา พบว่าโรคนี้ ยังไม่หมดไปเลยและมีแนวโน้มที่จะคงที่ตลอดเวลา แม้ว่าเราจะพยายามป้องกันและให้ความรู้กับหญิงบริการ แต่พบว่า อุบัติการของการพบโรคนี้ ในรพ.คือประมาณ 1-2%ของจำนวนผู้ป่วยนอกที่มา รพ.

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยโรคหนึ่ง มีระยะฟักตัวสั้นและแพร่กระจายได้รวดเร็วและยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้มากมาย เช่น การอักเสบในอุ้งเชิงกราน การตั้งครรภ์นอกมดลูก การเป็นหมัน เป็นต้น

สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae

รูปร่างของเชื้อ เป็นเชื้อแบคทีเรีย รูปร่างค่อนข้างกลม อยู่กันเป็นคู่หันด้านเว้าเข้าหากัน ดูคล้ายเมล็ดกาแฟหรือเมล็ดถั่ว ย้อมสีแกรมติดสีแดง เรียกว่า diplococci

การติดต่อ โดยทางเพศสัมพันธ์

ระยะฟักตัว ประมาณ 1 – 10 วัน ส่วนใหญ่ภายใน 5 วัน โดยทั่วไป เป็นภายใน 7 วันและใช้เป็นเกณฑ์ในการวิจฉัยแยกออกจาก หนองในเทียม ซึ่งจะใช้เวลาฟักตัวนานกว่า

อาการและอาการแสดง

ในผู้ป่วยชาย จะมีอาการปัสสาวะแสบขัดและมีหนองขุ่นข้นไหลจากท่อปัสสาวะ ถ้าไม่ได้รับการรักษาโรคจะลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ อัณฑะอักเสบ เป็นต้น ซึ่งทำให้เป็นหมันได้ เท่าที่เคยเจอ หลายคนมีอาการแสบมาก แต่บางคนมีแต่หนองข้นออกมา ฝรั่งบางคนมาด้วยตาอักเสบก่อน ถามประวัติไปมาจึงทราบว่ามีหนองออกด้วย

ในผู้ป่วยหญิง จะมีอาการตกขาว กลิ่นเหม็น ปัสสาวะแสบขัดจากการอักเสบที่ท่อปัสสาวะและปากมดลูก ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคก็จะลุกลามต่อไป ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ต่อมบาร์โธลินอักเสบ เป็นฝีบวมโต การอักเสบในอุ้งเชิงกราน ปีกมดลูกอักเสบ การอุดตันของท่อรังไข่ ซึ่งทำให้เป็นหมันหรือตั้งครรภ์นอกมดลูกได้

ในทารกแรกเกิด เด็กเกิดใหม่อาจจะติดเชื้อหนองในจากมารดาได้ ถ้ามารดาเป็นโรคนี้อยู่ เชื้อโรคเข้าตาเด็ก ขณะเด็กคลอดผ่านทางช่องคลอด ทำให้ติดเชื้อเกิดอาการตาอักเสบมีหนอง หากรักษาไม่ทันจะทำให้เด็กตาบอดได้