ไวรัสตับอักเสบบี และการอักเสบเส้นเลือดสมอง

share now

จากข่าวการเสียชีวิตของนักร้องคนหนึ่งของไทย เนส ธนดล ว่าด้วยเรื่องไวรัสตับอักเสบ ที่เกี่ยวเนื่องกับสมอง แม้ว่าข่าวตอนแรกๆจะออกไปเชิงสับสนว่าไวรัสขึ้นสมอง แต่ช่วงหลังข่าวออกมาว่าเป็นเพราะแพ้ยาที่รักษาไวรัสตับ ทำให้เกิดปัญหา แม้ว่าจะยังไม่พบคำตอบ แต่การติดเชื้อของไวรัสบี ก่อให้เกิดปัญหาทางสมองเช่นกันแต่เป็นเรื่องของ เส้นเลือดในสมองอักเสบซึ่งพบได้น้อยมาก

การติดเชื้อไวรัสบี มีรายงานว่าก่อให้เกิดปัญหา เส้นเลือดอักเสบที่เรียกว่า polyarteritis nodosa มีรายงานการศึกษา 1 รายในชาย อายุ 53 ปีมาด้วยอาการของการอักเสบในก้านสมอง มีอาการของจิตเภทเป็นระยะๆ ทำให้ต้องเข้ารพ. ต่อมาพบว่า มีอาการแสดงร่วมของโรคพาร์กินสัน และเดินเซ จากการตรวจเลือดพบมีไวรัสบี ตรวจสแกนสมองพบว่ามีจุดเลือดออกและเนื้อสมองตายเป็นหย่อมๆ และพบหลอดเลือดเล็กๆในสมองขรุขระ มีอาการอักเสบและตีบ ซึ่งเป็นอาการเส้นเลือดในมองอักเสบ (cerebral vasculitis)
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยากลุ่มสเตียรอยด์ และยาต้านไวรัส lamivudine อาการดีขึ้นเป็นลำดับ
จากการวิจัยทำให้เราพบว่า แม้ไวรัสตับอักเสบจะมีปัญหาการทำลายของตับ หรืออวัยวะอื่นๆ แต่มีส่วนหนึ่งที่เกิดปัญหาในสมองได้เช่นกัน
ข้อมูล pubmed.gov