พ่อแม่ควรพูดคุยเรื่อง sex กับลูกในวัยรุ่นหรือไม่

share now

หลายๆครอบครัว วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่น เมื่อฮอร์โมนเปลี่ยน เราจะเห็นลูกๆของเราเปลี่ยนไป ในแง่ของร่างกาย และทั้งในแง่ของจิตใจ มีหลายๆท่านวิตกกังวล และไม่แน่ใจว่าการให้คำปรึกษาแบบเปิดอก เกี่ยวกับเรื่องเพศ และสุขภาพพวกนี้จะเป็นผลดีหรือผลร้ายแก่วัยรุ่น

มีหลายสิ่งที่เป็นตัวยับยั้ง ไม่ใช้พ่อแม่พูดคุยกับลูกๆในเรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับเพศหรือ sex นั่นคือ
1.พ่อแม่หลายคนหัวโบราณ ไม่ค่อยอยากพูดคุยเรื่องนี้ในครอบครัว และถือเป็นข้อห้าม ซึ่งในสังคมปัจจุบัน ต้องเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ ว่า ไม่ใช่ว่าไม่คุยกันในครอบครัวแล้วจะดี กลับเป็นว่ามีสิ่งให้ศึกษา ลอง ยั่ว หรือแม้กระทั่งสิ่งเร้าผิดๆ อยู่รอบตัวมากมาย ทั้งทีวี เพื่อน อินเตอร์เนต ซึ่งหลายๆสิ่ง สอนในทางที่ผิดด้วยซ้ำ
2.พ่อแม่เกรงว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก ตัวอย่าง เช่นการคบเพือน การให้เตรียมตัวเรื่องถุงยางอนามัย เป็นต้น ให้ระลึกเสมอว่า เราก็เคยเป็นวัยรุ่นที่มีความอยากรู้อยากเห็นเช่นกัน
3.กลัวลูกไม่เชื่อ และลูกอาจเชื่อเพื่อนมากกว่า ในแง่ของครอบครัว เรื่องลูกเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ในวัยรุ่น มีให้พบเห็นมากมาย สิ่นั้นขึ้นกับโมเดลของพ่อแม่ เป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ พ่อแม่อาจต้องพูดคุยเหมือนเพื่อนที่เขาวางใจ ชี้ให้เห็นส่วนดี ไม่ใช่ลงโทษอย่างเดียว ความอบอุ่นของครอบครัว และทัศนคติที่เห็นร่วมกัน
4. ทัศนคติทางเพศที่ไม่ตรงกัน ให้นึกเสมอว่า พ่อแม่ก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อน พยายามทำความเข้าใจและปรับทัศนคติให้เข้ามาตรงกัน เช่น การห้ามคบใคร ห้ามเพราะอะไร มิฉะนั้นก็จะเกิดการต่อต้าน
5. พ่อแม่มักจะโยนให้เป็นเรื่องของครู ให้ความรู้เรื่อง sex แต่แท้จริงแล้ว พ่อแม่สำคัญมากทีเดียวในเรื่องนี้
จะพูดอย่างไร คุยอย่างไร แบบแรก คือ ต้องมองให้ออกว่า วัยรุ่นต้องการความเป็นส่วนตัว มีเพื่อน มีไอดอล มีแบบแผนชีวิต อย่างที่สองต้องสอนโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง หรือสอนจากไอดอลของเขา ดารา คนนั้นคนนี้ ดีไม่ดีและผลที่เกิดขึ้นจากการทำตนไม่ดีของดารา นักร้องมีผลกระทบอย่างไร สอนให้เขาคิดว่า เมื่อลูกๆมีครอบครัวมีลูกอยากเป็นแบบไร สอนให้เขามองสิ่งดี มองอนาคต ยิ่งพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีลูกๆที่น่ารัก เด็กๆจะมองได้ชัดว่า การเลือกคู่ครอง เลือกสร้างชีวิตคู่เมื่อพร้อมดีมากกว่าอย่างไร มองเห็นสิ่งไม่ดีในสังคมจากการไม่พร้อมในชีวิตคู่ และ sex หัดการหักห้ามใจ และหันเหไปสู่การเรียน กีฬา ดนตรี และนำไปสู่ชื่อเสียงที่ดี เป็นต้น