ไข้หวัดในเด็ก rhinovirus

ไข้หวัดในเด็ก rhinovirus ความรู้เบื้องต้นจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี หวัด เกิดจากเชื้อไวรัสประเภทไรโนไวรัส ติดต่อโดยการสัมผัสทางลมหายใจ เด็กเล็ก ๆ อายุต่ำกว่า 6 เดือน เป็นหวัดน้อยกว่าเด็กโต ทั้งนี้เพราะ เด็กทารกช่วงวัยนั้น ได้รับภูมิต้านทาน เชื้อโรคหวัด ผ่านทางรก และเลือดของแม่ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และเมื่อคลอดออกมา ทารกได้ดูดนมแม่ ก็จะได้รับ ภูมิต้านทานเชื้อโรคหวัด รวมทั้งเชื้อโรคอื่นๆ…

โรคคางทูม mumps

คางทูม ข้อมูลจากไทยเฮลท์เอนไซโคลปีเดีย คางทูม (Mumps/ Epidemic parotitis) คางทูม เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของต่อมน้ำลาย โดยมากมักจะเป็นที่ต่อมน้ำลายข้างหู (parotid glands) พบมากในเด็กอายุ 6-10 ปี มักไม่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 40 ปี อาจพบระบาดได้เป็นครั้งคราว สาเหตุ เกิดจากเชื้อคางทูม ซึ่งเป็นไวรัสในกลุ่ม paramyxovirus)…

หูด genital wart ตาปลา หูดหงอนไก่

Wart (หูด) เกิดจาก papova virus ซึ่งมีอยู่หลายพันธุ์ทำให้เกิดหูดชนิดต่าง ๆ ขึ้น การติดโรคเกิดจากการ สัมผัสเชื้อโดยตรง พบว่าสองในสามของผู้ป่วยหูดหายไปได้เองภายใน 2 ปี 1. Common wart เป็นเม็ดนูนแข็ง ผิวขรุขระอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ดก็ได้ พบบ่อยบริเวณมือและเท้า การรักษามีหลายวิธี ได้แก่ การตัดออก การจี้ด้วยไฟฟ้า

การป้องกันตนเองจากยุงลาย

การป้องกันตนเองจากยุงลาย ป้องกันตนเองจากยุงลาย เมื่อโดนยุงลายจู่โจมเข้าให้แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทำ คือ หาวิธีต่าง ๆ ที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด ซึ่งทำได้หลายวิธี ควรกรุหน้าต่าง ประตู และช่องมด้วยมุ้งลวดตรวจตราซ่อมแซมฝาบ้าน ฝ้าเพดาน อย่าให้มีร่อง ช่องโหว่หรือรอยแตก เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้ามาในบ้าน เวลาเข้า – ออกควรใช้ผ้าปัดประตูมุ้งลาดก่อน เพื่อไล่ยุงลายที่อาจจะเกาะอยู่ตามที่ต่าง ๆ เก็บของในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพราะยุงลายชองไปหลบซ่อนตามมุมมืดของห้องและเครื่องเรือนต่าง ๆ ที่รก…