การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อย ลดความเสี่ยงมะเร็งที่ไต

healthday news:การดื่มอัลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยต่อวัน ช่วยลดอุบัติการการเกิดมะเร็งที่ไตที่เรียกว่า renal cell carcinoma ผลการศึกษาวิจัยจาก Brigham and woman’s hospital ที่ทำการศึกษาย้อนหลัง ผู้ที่ดื่ม และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 750,000 คน พบว่า ผู้ที่ดื่มอัลกอล์ ปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน มีอัตราการเกิดมะเร็งที่ไต ลดลง 30% จากคนปกติ พบว่า…