เด็กมีไข้และผื่น อย่างไรจึงเรียกว่า ส่าไข้

เวลาเราเห็นลูก ๆ มีไข้พร้อมผื่น พ่อแม่จำนวนมาก จะกังวล วันนี้ จะเสนอเรื่องไข้ออกผื่นที่พบเยอะมากคือส่าไข้ ซึ่งไม่เป็นอันตรายร้ายแรงมาให้ทราบ ข้อมูลจากเอนไซโคลปีเดียครับ

ส่าไข้ (Roseolar infantum)
ส่าไข้  โบราณหมายถึงอาการผื่นตุ่มขึ้นร่วมกับอาการตัวร้อน
ในที่นี้หมายถึงโรค roseolar infantum (หรือ exanthem หรือ sixth disease) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงอายุต่ำกว่า 2 ปี พบมากในช่วงอายุ 5-9 เดือน มักไม่พบในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ Continue reading