โรคคอตีบ diphtheria

โรคคอตีบ หรือดิพทีเรีย ปัจจุบันนี้พบน้อยลงมากเพราะมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กทุกคน เรามารู้จักกับมันหน่อยดีกว่า ข้อมูลจากเอนไซโคลปีเดีย

คอตีบ/ดิฟทีเรีย (Diphtheria)
โรคคอตีบ หรือดิฟทีเรีย (Diphtheria) เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและร้ายแรง พบได้ประปรายตลอดปี บางครั้งอาจพบระบาด ซึ่งมักเกิดในฤดูหนาวส่วนมากจะพบในเด็กอายุ 1-10 ปี Continue reading