รู้จักโรค learning disability (LD)

ความบกพร่องทางความสามารถทางการเรียนรู้ วิธีการ และการช่วยเหลือ
แปลและเรียบเรียงจาก schoolhouse block :Handling learning disabilities โดย Angela Mitchell
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สงสัยว่าลูก จะมีปัญหาการเรียนรู้
“jenny ลูกของฉันมีปัญหาแน่ ๆ เลย เขาไม่ค่อยสนใจการเรียนบางครั้งแย่เอามาก ๆ” ซินดี้ นอร์ตัน บอก
แย่มากทีเดียว เธอมีปัญหามากเมื่อเทียบกับพี่สาวของเธอ (แม่มักจะสามารถบอก เมื่อลูกคนรองมีปัญหา เมื่อเทียบกับคนโต) มันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเธอเข้าเรียนชั้นประถม เธอมีความใส่ใจการเรียนน้อย ไม่มีสมาธิ Continue reading