โรคหัวใจ รู้จักกับปัญหาใจสั่น เป็นอะไรได้บ้าง

รู้จักกับปัญหาใจสั่น เป็นอะไรได้บ้าง อาการใจสั่น เป็นอาการที่เรามีความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจจะเป็นจากการที่เต้นผิดปกติจริง ๆ หรือจากความรู้สึกของผู้ป่วยเอง โดยหัวใจเต้นปกติทุกประการก็ได้ ข้อมูลนี้ได้มาจากแนวทางการดูแลผู้ป่วยใจสั่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แปลงให้เข้าใจง่าย ๆ โดย Thaihealth