ไข้หวัดในเด็ก rhinovirus

ไข้หวัดในเด็ก rhinovirus ความรู้เบื้องต้นจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี หวัด เกิดจากเชื้อไวรัสประเภทไรโนไวรัส ติดต่อโดยการสัมผัสทางลมหายใจ เด็กเล็ก ๆ อายุต่ำกว่า 6 เดือน เป็นหวัดน้อยกว่าเด็กโต ทั้งนี้เพราะ เด็กทารกช่วงวัยนั้น ได้รับภูมิต้านทาน เชื้อโรคหวัด ผ่านทางรก และเลือดของแม่ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และเมื่อคลอดออกมา ทารกได้ดูดนมแม่ ก็จะได้รับ ภูมิต้านทานเชื้อโรคหวัด รวมทั้งเชื้อโรคอื่นๆ…