ไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B

โรคไวรัสตับอักเสบบี hepatitis B virus คือ อะไร
ตับอักเสบบี คือ การอักเสบของเซลล์ตับอันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBV) การอักเสบจะทำให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดผังผืด ตับแข็งและมะเร็งตับได้

Continue reading

ไวรัสตับอักเสบบี และการอักเสบเส้นเลือดสมอง

จากข่าวการเสียชีวิตของนักร้องคนหนึ่งของไทย เนส ธนดล ว่าด้วยเรื่องไวรัสตับอักเสบ ที่เกี่ยวเนื่องกับสมอง แม้ว่าข่าวตอนแรกๆจะออกไปเชิงสับสนว่าไวรัสขึ้นสมอง แต่ช่วงหลังข่าวออกมาว่าเป็นเพราะแพ้ยาที่รักษาไวรัสตับ ทำให้เกิดปัญหา แม้ว่าจะยังไม่พบคำตอบ แต่การติดเชื้อของไวรัสบี ก่อให้เกิดปัญหาทางสมองเช่นกันแต่เป็นเรื่องของ เส้นเลือดในสมองอักเสบซึ่งพบได้น้อยมาก
Continue reading