มะเร็งกระเพาะอาหาร อาจเกิดจากเซลล์มะเร็งจากอวัยวะอื่น

พบว่า “มะเร็งกระเพาะ อาจเกิดจากเซลที่มาจากไขกระดูก(stem cell) ก็ได้” และจากผลการทดลองนี้ นำมาซึ่งหนทางสู่ความเข้าใจในมะเร็งอื่น ๆ ที่ตั้งต้นเกิดจากการอักเสบเรื้อรัง สมัยก่อนเราเชื่อว่า มะเร็งของอวัยวะอะไร ก็น่าจะเกิดจากเซลตั้งต้นของอวัยวะนั้น ๆ เช่นมะเร็งกระเพาะ ก็น่าจะเกิดจากเซลกระเพาะ มะเร็งปอด ก็น่าจะเกิดจากเซลปอด และนาน ๆ ครั้งมะเร็งจะเกิดจากเซลตั้งต้นที่อยุ่ในอวัยวะนั้นๆ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาใหม่ล่าสุด ตีพิมพ์ลงวารสาร science ฉบับ…