มาเล่าเรื่อง pm2.5 กัน

Sharing is caring!

ได้มีโอกาส สัมภาษณ์ออกรายการทางช่องโสภณเคเบิ้ลทีวี ในช่วงที่มีฝุ่นควัน pm2.5 เยอะมาก เลยนำข้อความสัมภาษณ์มา


ให้ได้ดูกันครับ