ปวดกล้ามเนื้อ ทำอย่างไรดี

ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยจากการทำงานหนัก หรือออกกำลังกายมากๆ เรามีวิธีการช่วย จาก national library of medicine:healthdays news. ให้กล้ามเนื้อได้พัก…

Zika virus อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

Zika virus ไวรัสซิก้า อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ source:WHO เราทราบกันดีกว่า การติดต่อของ Zika virus ส่วนใหญ่เกิดจากพาหะคือ ยุงลาย แต่มีรายงานการติดต่…

โควิด-19 Covid-19 Extensive Review and Update Introduction โควิด -19 เป็นโรคอุบั ...
...
20 ความจริงเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส โควิด-19 โควิด-19 หรือโรคปอดบวม อู่ฮั่น จากโคโร ...
...
Other resources on coronavirus disease (COVID-19) BMJ Cambridge University Press ...
...

ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI acute febrile illness

ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI Acute Febrile Illne ...
...

โรคลำไส้แปรปรวน IBS โรคที่มักถูกละเลย

รวบรวมบทความโรคลำไส้แปรปรวน IBS จากเว็บเ ...
...

ท้องเสีย รักษาตนเองได้ เมื่อไรควรพบแพทย์

จากประสบการณ์การทำงานที่ รพ.แถวชายทะเลมา ...
...