ecoli

เชื้อ อีโคไล escherichia coli E.coli STECข้อมูลสุขภาพ thaihealth

เชื้อ อีโคไล ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Eschericia coli หรือ E.Coli เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (gram negative bacteria GNB) ที่มีความสำคัญในการเกิดโรคในทางเดินอาหาร อยู่ใน วงศ์ (family) Enterobacteriaceae ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อแรมลบแบซิลไลที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้แก่ Eschericia, Klebsiella, Proteus, Enterobacter , Serratia ,Citrobacter , Morganella , Prowidensia ,Edwardsiella…

diarrhea

ท้องเสีย อาการ การวินิจฉัย

อาการท้องเสีย (diarrhea) เชื่อว่าทุกคนคงเคยเป็นมาในช่วงชีวิตหนึ่ง หลายๆคนคงเคยประสบปัญหา เรื่องของท้องเสียนี้ เราลองมาดูกันว่าลึกๆแล้ว ทำไม หรือเหตุใด เราจึงมีอาการท้องเสีย มาว่ากันด้วยว่า ท้องเสีย คืออะไรก่อนครับ อาการท้องเสีย หรือท้องร่วง หรือถ่ายเหลวมากผิดปกติ คือ อาการที่เรา ถ่ายอุจจาระมากกว่าปกติ ทั้งปริมาณ ความถี่ และความเหลว ส่วนใหญ่ คนปกติ ถ่ายวันละ 1-2 ครั้ง อุจจาระจะค่อนข้างเป็นก้อน กึ่งแข็งกึ่งเหลว ถ้ามากกว่านั้น หรือออกมาเป็นน้ำ…