inj

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในไทย ปี2559-2560

คำแนะนำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2559-2560 influenza vaccine 2016-2017 guideline ออกมาแล้วทั้งในไทย และในต่างประเทศ โดยเฉพาะ CDC ครับ เราลองมาดูกัน

influenza

รายงานไข้หวัดใหญ่ ครึ่งปี 2559

รายงานสายพันธ์ไข้หวัดใหญ่ ครึ่งปี 2559 (ตั้งแต่ มค. ถึง กค) จากการตรวจเพราะเชื้อจากกรมการแพทย์ พบว่า สายพันธ์ยังมีแนวโน้มไม่เปลี่ยน และยังสามารถใช้วัค…