dm

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2017 (ปี 2560 – 2561)อัพเดต ซีกโลกเหนือ

องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน