heart

ภาวะการเสียชีวิต ในนักกีฬาอายุน้อย

ภาวะการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันในคนอายุน้อย เมื่อสองสามวันได้ข่าวการเสียชีวิต ของน้องนักปั่น อีกราย แต่คราวนี้ แตกต่างกันออกไป มีหลายๆคนก็เลยบอกให้ผมเล…