ข่าวดี นักวิจัยพบภูมิต่อโควิด 19 ใน T cells แม้ตรวจไม่พบจากเทสต์ปกติ

นี่น่าจะเป็นข่าวดี นักวิจัยพบว่า คนที่แม้ตรวจภูมิ(Anyibody)ต่อโควิด เป็นผลลบ แต่มีภูมิที่ T cells นักวิจัยจากสวีเดน ตรวจสอบเลือด จากผู้เคยได้เชื้อโคโร…

ผลการสำรวจแอนติบอดี้ต่อโควิด 19ในไทย

มาแล้วครับ ที่คนไทยรอคอย ผลสำรวจแอนติบอดี้(การเคยได้ติดเชื้อ) ไวรัส โคโรน่า โควิด 19 (covid 19) ใน รพ.ชุมชนต่างๆในประเทศไทย ผลการศึกษาแรก ที่ออกมาเป็น…